Geschiedenis: IP, reclameregie sinds 1938

Sinds 1938 commercialiseert IP (wat staat voor “Information et Publicité Benelux”) in België de media van de Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, die toen het bekende programma van Radio-Luxembourg uitgaf.

In de loop van de jaren ‘80 en ‘90 raakte de ontwikkeling van IP in een stroomversnelling door de groei van RTL-Télévision (vanaf 1987 omgedoopt tot RTL TVI, tv-zender van de Franse Gemeenschap van België). Sindsdien is IP expert in de verkoop van reclameruimte op televisie.

Gelijktijdig heeft IP, vanaf 1980, haar activiteiten als reclameregie uitgebreid tot commerciële radiozenders, die in België al snel op een groot publiek konden rekenen, en populaire tijdschriften zoals Ciné-Télé-Revue, Télé Star, Top Santé…

In 1991 heeft IP het allereerste internationale regienetwerk opgericht. Op die manier kan IP Network de door een IP-regie gecommercialiseerde media ook buiten hun oorspronkelijke markten, wereldwijd actief vertegenwoordigen.

In 1998 verwierf CLT-UFA alle aandelen in de IP-reclameregies in Europa (die tot dan in handen waren van Groupe Havas Intermédiation).

Sinds 2014 biedt IP IPadex aan, een platform dat een premium display reclame-inventaris in realtime verkoopt aan de hoogste bieder.

Op dit moment is het volledige kapitaal van IP in België in handen van RTL Belgium NV.

Bovenaan