Balans 2020 van het online radiobereik

Monday, 1 Feb 2021 - 14:18

Nostalgie en Radio Contact zijn de winnaars in het zuiden

De Radio Stream Monitor is de nieuwe studie waarmee het CIM in 2020 van start is gegaan om het digitale radiobereik nauwkeuriger te meten. De studie is gebaseerd op een ‘server side’-technologie* die ontwikkeld werd door het bedrijf Neuromedia. Ze meet dagelijks het aantal verbindingen en de luisterduur van alle Belgische nationale radiozenders. Deze data dienen ter aanvulling van de luistercijfers uit de CIM Radio-studie die alle manieren van luisteren, zowel online als offline, meet.

De resultaten van de Radio Stream Monitor zijn dagelijks beschikbaar, maar worden pas 28 dagen na de meting officieel, na correctie en aanpassing van de gegevens. Sedert vrijdag 29 januari kunnen we dus een volledige balans opmaken van het jaar 2020, met definitieve cijfers.

Ter herinnering: volgens de CIM Radio-studie vertegenwoordigt het online bereik 16 % van het totale luistervolume van de radio (Jan-June 2020). Dat cijfer gaat in stijgende lijn want het jaar voordien bedroeg het nog 13 %. De manier waarop we ons leven in het afgelopen, toch wel heel bijzondere jaar moesten reorganiseren, heeft het digitale radiobereik uiteraard wel een boost gegeven. 
In de Radio Stream Monitor zijn er verschillende meetparameters beschikbaar.

We hebben er de twee belangrijkste uit geselecteerd. Als we die combineren, kunnen we het echte marktaandeel van het gestreamde radiobereik berekenen. Het gaat om de Active Sessions, met andere woorden het aantal luistersessies van langer dan één minuut, en de Average Time Spent, die de luisterduur van deze sessies verrekent. Als we deze twee parameters vermenigvuldigen kennen we het totale volume van het digitale radiobereik (total time spent) en kunnen we het marktaandeel berekenen.

Marktaandeel 2020

Aan Franstalige kant springen er qua digitaal radiobereik twee muziekzenders bovenuit: Nostalgie (18,3 %) en Radio Contact (17,8 %). Bij de « news en talk » radio’s vinden we twee radio’s zij aan zij, waarbij de ene maand de ene zender de grootste is en de volgende maand de andere: La Première 10,4 % en Bel RTL 9,7 %.  Aan Nederlandstalige kant heeft radio 2 het grootste marktaandeel, maar de cijfers voor het Noorden zijn niet helemaal volledig aangezien voor Q-Music enkel de audiostreams (zonder video) gemeten worden. Deze marktaandelen bleven het hele jaar door vrij stabiel, behalve in maart en oktober, twee atypische periodes vanwege de actualiteit: toen werden in België de eerste en de tweede lockdown aangekondigd.

Online naar de radio luisteren neemt hoge vlucht in 2020

Om na te gaan hoe het digitale radiobereik geëvolueerd is tijdens de verschillende lockdownperiodes die we hebben gekend, kunnen we de maanden januari en februari 2020 als referentieperiode nemen. Die zijn immers representatief voor onze oude luistergewoontes in het pre-COVID tijdperk. Op de onderstaande curve zien we heel duidelijk de impact van de eerste strikte lockdown in België, half maart 2020. Na de zomer kunnen we vanaf oktober, wanneer de avondklok wordt ingesteld, de tweede COVID-golf aflezen uit het mediaverbruik, en dat geldt nog meer uitgesproken in november, wanneer de tweede lockdown ingaat.

Algemeen genomen is het online luistervolume tussen maart en december 2020 met 24 % opgeveerd, heel wat Belgische luisteraars maakten in 2020 kennis met deze nieuwe digitale platformen.


*Server side: de Radio Stream Monitor meet elke dag alle verbindingen met de servers van de Belgische nationale radiozenders. Iedere keer dat een luisteraar van op een smartphone, een computer of om het even welk ander toestel dat met het internet verbonden is een radiostream start, stuurt hij een query naar een server van de radio. Al deze query’s en de lengte ervan worden geregistreerd en verwerkt door het CIM.

Bovenaan