Radio

Verbind uw merk aan de 100% digitale uitzending van Radio Contact

Tuesday, 26 Feb 2019 - 10:43

Op 3 maart vanaf 17u zenden de presentatoren van Radio Contact via de Facebook-pagina’s van de zender en die van zijn presentatoren een nieuw programma uit! 

Met “Full Contact” wilde men out-of-the-box denken. Het heeft geleid tot een nieuwe format, een vermakelijk, 100 % digitaal programma dat de teams dichter bij elkaar brengt.

Het gaat om een lange format (15-20 min), met grappige dialogen en opdrachten voor de presentatoren, en met altijd veel ruimte voor spontaniteit. De zender wil ook graag de banden met het publiek blijven aanhalen: er worden cadeaus verloot onder de mensen die stemmen op de presentator die het er volgens hen tijdens de proeven het beste vanaf brengt.

Al deze elementen zorgen voor een maximaal aantal views, zo veel mogelijk bereikte personen en een zo groot mogelijke betrokkenheid.

Dat zal allicht positieve gevolgen hebben voor het bereik van het Facebook-programma, dat de volgende dag trouwens ook te bekijken valt op Youtube, RTLplay en Radiocontact.be. 

Verlies dus geen kostbare tijd en verbind uw merk aan deze nieuwe format. 

Voor meer informatie: Marc Hootele – mhootele@ipb.be – 02 337 63 53.

Uitzending: 

Op zondag, op Facebook pagina, vanaf 17 u
Bovenaan