CIM Radio: IP uit opnieuw haar twijfels over de publicatie

VR, 28 augustus, 2020 - 11:59

Golf januari-februari-mei-juni 2020 (geen enquêtes in maart en april)Vandaag, vrijdag 21 augustus, heeft het CIM de resultaten van een nieuwe golf luistercijfers bekendgemaakt, en die is op z’n minst merkwaardig te noemen. Deze golf is bijzonder atypisch in die zin dat ze gedeeltelijk in een COVID-19-periode tot stand kwam, met ongewoon gedrag inzake mediagebruik tot gevolg, en dat de methodologie ingrijpend werd gewijzigd, wat eveneens te wijten is aan de gezondheidscrisis.


De methodologie ondervond grote gevolgen. Voor we door COVID-19 werden getroffen, recruteerde men 70 % van de deelnemers aan de studie face-to-face, bij hen thuis, en 30 % via het internet. De CIM Radio enquête is op 16 maart, toen het land in lockdown ging en de enquêteurs een verbod kregen opgelegd om hun werk uit te voeren, abrupt stopgezet.

Het CIM heeft dan vanaf mei een alternatieve recrutering, waarbij de face-to-face afgenomen enquêtes vervangen werden door telefonische enquêtes, waarmee men veel moeilijker bepaalde bevolkingsgroepen kan bereiken (jongeren en delen van de arbeidersklasse). De maanden mei en juni dienden om deze nieuwe wervingsmethode uit te proberen, om ze dan vanaf september zo goed mogelijk te kunnen uitrollen. Omwille van de huidige gezondheidscrisis zal ze immers voortaan worden ingezet ter aanvulling van de face-to-face interviews. IP heeft deze twee maanden altijd beschouwd als een testperiode waarin er nog aanpassingen aan de methodologie konden gebeuren, en heeft het publiceren van de resultaten altijd sterk afgeraden.


Het luistergedrag is in de bestudeerde periode veranderd. Naast deze wijziging in de methodologie werden de bereikcijfers ook beïnvloed door het ongebruikelijke luistergedrag in de afgelopen zes maanden: sommige groepen luisterden veel meer om niets van het coronanieuws te missen, er waren meer mensen die telewerken, er werd veel minder met de auto gereden …


Gezien het uitzonderlijke karakter van de laatste CIM Radio golf, wijst IP er andermaal op dat het grote twijfels koestert over de pertinentie van deze resultaten. De regie raadt de grootst mogelijke voorzichtigheid aan, én zeer diepgaande analyses, vooraleer de CIM Radio publicatie “Mei 2019 tot Juni 2020” gebruikt wordt.

Bovenaan