Radio: de luistercijfers hebben geen last van de crisis

WO, 28 april, 2021 - 15:43

Alle marktspelers keken reikhalzend uit naar de zojuist door het CIM gepubliceerde luistercijfers. Deze nieuwe gegevens brengen trends aan het licht in de manier waarop we in deze toch wel heel aparte crisisperiode naar de radio luisteren.

 

De radio bereikt meer mensen

Ondanks het feit dat de gezondheidscrisis een deel van onze gewoonten overhoop heeft gehaald, is de radiodekking niet afgenomen, wel integendeel.

 

Uit de gegevens van de laatste golf van het radiobereik (die betrekking heeft op de periode van september 2020 tot februari 2021) blijkt dat de radio in zijn totaliteit nog nooit zo veel mensen heeft bereikt.

 

In het zuiden van het land haalt zowel het totale bereik (3,9 miljoen luisteraars) als het wekelijkse bereik (3,6 miljoen) recordniveaus. Het zijn cijfers die nooit eerder in een bereiksgolf werden opgetekend.

 

Het dagelijkse bereik van de radio (2,9 miljoen luisteraars) bleef stabiel.

 

De luisterduur is in het zuiden heel licht afgenomen (-6 min.), maar blijft op een zeer hoog niveau: we luisteren per dag gemiddeld 3 uur en 5 minuten.

 

In het noorden van het land is de trend qua dekking vergelijkbaar: we noteren er ook recordniveaus voor zowel het totale als het wekelijkse radiobereik 12+, en een stabiel dagelijks bereik.

 

De gemiddelde luisterduur per dag is toegenomen (+12 min.).

 

Een radiogebruik aangepast aan de omstandigheden

De gezondheidscrisis heeft een duidelijke impact gehad op de manier waarop radio wordt geconsumeerd.

 

Zo zijn de plaatsen waar we naar de radio luisteren veranderd, en wel op een manier die te verwachten was: de gegevens van de recentste golf geven aan dat zowel het luisteren in de auto als het luisteren op het werk is afgenomen, en dat er meer thuis werd geluisterd.

 

Maar we zien ook dat deze dalingen kleiner uitvallen dan gedacht.

 

Op de commerciële doelgroep van de 18-54-jarigen is het aandeel van het thuis luisteren, vergeleken met de niveaus van vóór de gezondheidscrisis, met 7,5 punt gestegen; het is nu goed voor meer dan de helft, namelijk 50,5 % van de totale consumptie in het zuiden.

 

Het aandeel luisteren in de auto daalde met 3,1 punt en vertegenwoordigt nu nog 24,4 % van het gebruik, terwijl het aandeel luisteren op het werk met 4,7 punt afneemt tot 20,9 % van het totaal.

 

 

 
In het noorden van het land merken we een grotendeels vergelijkbare trend, met dat verschil dat het luisteren op het werk (-1,4 punt) minder sterk is afgenomen dan in het zuiden.
 
Er wordt almaar vaker digitaal geluisterd
We stellen ook een evolutie vast in de manieren waarop er naar de radio wordt geluisterd. Dat gebeurt nu steeds vaker digitaler.
De CIM Radio Stream Monitor, die het volume van het digitale verkeer van Belgische radio's meet, toont een stijging van 38 % in het aantal streams in januari 2021 (versus januari 2020), en 32 % in februari.
Het digitale luisteren vertegenwoordigt vandaag 15 % van het totale volume in België.
 
 
 
IP Belgium komt nog sterker uit de strijd 
Deze nieuwe radiobereiksgolf viel zeer positief uit voor IP Belgium.
Op de commerciële doelgroep van de 18-54-jarigen vinden we bovenaan de ranglijst van de marktaandelen drie radio’s die door IP Belgium worden gecommercialiseerd: een uitstekende prestatie.
 
 
 
Bel RTL is de radio die bij deze golf in het zuiden de grootste winst heeft geboekt, alle indicatoren stonden op groen.
Door deze bijzonder sterke stijging (+2,7 punt qua marktaandeel) verovert het station opnieuw de nummer 1-positie onder de generalistische radiozenders op de 18-54.
Bel RTL boekt aanzienlijke vooruitgang op alle bestudeerde doelgroepen; de sterkste stijging werd opgetekend op de 35-54 (+4 punt qua marktaandeel).

Nostalgie blijft, zoals gewoonlijk, het meest beluisterde radiostation in het zuiden voor het universum 12+, en de tweede grootste radio op de commerciële doelgroep van de 18-54. Het is de zender die in het zuiden wekelijks de meeste luisteraars bereikt.
We noteren ook dat Nostalgie + al goed is voor een marktaandeel van 1,1 % op de 18-54 (en 1,5 % op de 12+).
 
Radio Contact behoudt zijn leidende positie op de belangrijkste commerciële doelgroepen: 18-54 jaar, zijn kerndoelgroep van jongvolwassenen 18-44, en jongeren van 18-34 jaar (evenals 12-34-jarigen).
Radio Contact bevestigt opnieuw zijn slagkracht en zijn status als zender die alle generaties weet aan te spreken.
  
Fun Radio maakt ook flink vorderingen: +1,3 punt op de 18-54, en +2,3 punt op zijn kerndoelgroep van jongeren 18-34 jaar.
 
Ten slotte behaalt IP Belgium een meerderheidsaandeel van 52,7% op het nieuwe cumulatieve bereik: een algemene stijging van +0,5 punt.
IP Belgium heeft een krachtig, gediversifieerd en complementair radioaanbod, en de recentste luistercijfers bevestigen zijn positie als marktleider.
Bovenaan