Radio

1. Radiospot – Geluidsmateriaal

Toepassing

Elk uitzendorder voor een campagne vereist de levering van het aangepaste materiaal aan IP Radio binnen de voorgeschreven termijnen.

Indien het materiaal voor een campagne minder dan 3 werkdagen (72 uur) vóór de start ervan wordt geleverd, kan IP BELGIUM de start van de campagne niet garanderen.
In voorkomend geval kan de start van de campagne worden uitgesteld, zonder verhaal of vergoeding voor de adverteerder of de opdrachtgever. De geplande spots die hierdoor niet worden uitgezonden, worden als verloren beschouwd en geven in geen enkel geval recht op een schadeloosstelling.
Om de leveringstermijnen van het materiaal te bepalen wordt er enkel rekening gehouden met de werkdagen (24 uur).
Campagnes waarvoor de eerste uitzending gepland is tussen 17 uur en 09 uur, worden beschouwd als campagnes die om 17 uur starten.
Voor de versies die langer dan 1 minuut duren, wordt een toeslag van 50 % van het tarief toegepast.

Het materiaal wordt in principe na de uitzending niet bewaard door de zenders. Als dat wel nodig is met het oog op een latere heruitzending moet dat vermeld worden bij de levering, samen met de geplande data voor heruitzending (en dit voor elke versie).

Opgelet: de bestanden worden automatisch geweigerd als ze niet beantwoorden aan de hieronder opgesomde technische vereisten.

Formaat

Eén file in het formaat WAV, LPCM, 16 bits, 48 kHz

Duur

Elke spot moet een lengte hebben die een exact veelvoud is van 5 seconden (tot op een honderdste van een seconde precies).
De audiofile mag voor of na de spot geen “blanco” (signaal ∞) bevatten.

Levering

De levering gebeurt uitsluitend via het uploadplatform dat toegankelijk is via ipradioupload.ipb.be

Termijn

  • Campagne ”netwerk”
  • Campagne “combinatie van netwerken”

> minstens 3 werkdagen voor de aanvang van de campagne

  • Campagne Sponsoring
  • Campagne High Frequency
  • Campagne op een individuele of regionale selectie (Radar)

> minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de campagne

2. Afbeelding - Radio Contact Vision

Toepassing

Elke campagne op Radio Contact (Franstalig) wordt ook uitgezonden op Radio Contact Vision. Het logo van de adverteerder of het merk wordt tijdens het uitzenden van klassieke nationale reclameblokken op Radio Contact Vision getoond (uitgezonderd HF, All in One en Sponsoring), op voorwaarde dat IP Radio tijdig in het bezit is van het logo van de klant of het merk en het materiaal voldoet aan de technische vereisten.

Formaat

  • PNG 24 bit not interlaced
  • 256 x 256 pixels
  • Achtergrond in kleur of transparante achtergrond

Termijn

Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de campagne

Levering

banner@ipb.be

3. Webmateriaal – Leaderboards

Toepassing

Voor een ALL IN ONE METEO, BIG HF of MIRE TV-aankoop, vragen wij u om ons een leaderboard te leveren voor gebruik op de websites van de zenders.

Formaat

W 728 X H 90

Weight (SWF GIF JPG)

40 Ko

Audio Initiation

User Initiated (mouse-over = sound ON / mouse-out = OFF / Icon sound ON-OFF)

Animation Length

3 loops within 15 seconds
MIRE TV: 3 loops within 20 seconds

Controls

_root.clickTAG (flash only)

Labelling & Other Items

ALT TXT max 65 CHAR + URL voor redirect
MIRE TV: ALT TXT max 65 CHAR

Termijn

Minstens 5 werkdagen voor de aanvang van de campagne

Levering

banner@ipb.be

Bovenaan