Televisie

Toepassing

Het materiaal moet minstens 5 werkdagen vóór de uitzending van de eerste spot van de campagne geleverd worden aan IP Belgium nv. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, zal IP  Belgium nv per te laat geleverd materiaal een forfaitair bedrag van € 375 factureren en kan de kwaliteit van de uitzending niet gegarandeerd worden.

Het materiaal moet geleverd worden via het D-MAT- of het HD-MAT-systeem (High Definition). Daarmee kan men via het internet tv-spots uploaden over beveiligde FTP-verbindingen.

Om de leveringstermijnen van het materiaal te bepalen, wordt er enkel rekening gehouden met de werkdagen (24 uur).

De lijst van postproductiehuizen die D-MAT en HD-MAT-levering garanderen

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat IP Belgium nv niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het eventuele verlies of de beschadiging van materiaal dat voor de uitvoering van het reclameorder is ingediend. De adverteerder wordt altijd verondersteld een kopie of een duplicaat te hebben bewaard van al het materiaal dat hij aan IP Belgium nv bezorgt. Het materiaal dat hij aan IP Belgium nv bezorgt voor de uitvoering van een reclameorder wordt niet gearchiveerd.

Opgelet: de bestanden worden automatisch geweigerd als ze niet beantwoorden aan de hieronder opgesomde technische vereisten. 

Leveringsformaten: (D-MAT of HD-MAT)

  D-MAT HD-MAT
Beeldgrootte 720 x 576 pixels 1920 x 1080 pixels
Frame rate 25 beelden per seconde interlaced, upperfield first 25 beelden per seconde progressief of 50 beelden per seconde interlaced, upperfield first
Aspect ratio 16:9 anamorf formaat
Bestandsformaat in afspraak met uw D-MAT/HD-MAT-partner
Audioformaat Geluidsniveau tot -23 LUFS aanbeveling R128 - UER/EBU
Samplingfrequentie: 48 Khz - Bit depth: 16 bits - Kanalen: stereo
Audiofase: moet gedurende minstens 50 % van de duurtijd van de spot in fase zijn.
Program Loudness: subjectief geluidsniveau geïntegreerd op 2 tijdsintervallen
- begrensd: M (vlottend frame van 0,4 sec): maximum -15 LUFS
- geïntegreerd: I (totale programma): maximum -23 LUFS
Loudness Range: afwijking van het subjectief geluidsniveau: vrij
Maximum True Peak Level: elektrisch technisch niveau: maximum -1 dbTP

Termijn

Minstens 5 werkdagen vóór de start van de campagne

Nuttige documenten

  • EBU – Recommendation R 128 : Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals
  • EBU – TECH 3341 : Loudness Metering: 'EBU Mode' metering to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128
  • EBU – TECH 3342 : Loudness Range: A descriptor to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128
  • EBU – TECH 3343 : Practical guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128
Bovenaan